De Weijer Communicatie – blijft zich verdiepen

De snelle ontwikkelingen zorgen ervoor dat De Weijer Communicatie zich, ook buiten de gebaande paden, blijft verdiepen. Wij denken continu na over optimalisering van onze service en actuele ontwikkelingen in het communicatievak.
Lees hier onze tips en meningen.

Website ‘Vensters op katholiek geloven’

24 november 2011
Onderwerp: nieuws
door Teuntje van Delft

Unieke samenwerking tussen Baarnse organisaties
Adveniat Geloofseducatie presenteert website ‘Vensters op katholiek geloven’

Met een feestelijke bijeenkomst onder aanwezigheid van mgr. E. de Jong, bisschop voor onderwijszaken, heeft Adveniat Geloofseducatie BV samen met het CNV Onderwijs de nieuwe website ‘Vensters op katholiek geloven’ gelanceerd. ‘De website is bestemd voor leerkrachten in het (basis)onderwijs, die hun kennis willen overdragen en werk maken van de katholieke identiteit’, vertelt Peter Dullaert, directeur van Adveniat. ‘De site is gerealiseerd door ontwerpstudio De Weijer Design BNO hier in Baarn, waarmee we al jaren succesvol samenwerken. Adveniat, vorig jaar ontstaan uit de Katholieke Bijbelstichting, is een zelfstandige onderneming die deze zomer naar Baarn is verhuisd. Het is prettig dat wij nu dicht bij elkaar zitten.’
Het is niet toevallig dat Adveniat aan de Amalialaan terecht gekomen is. De organisatie is gehuisvest bij de uitgevers van het bekende Plusmagazine, een van de vele uitgeefactiviteiten van het mediaconcern Bayard Presse in Parijs, een belangrijke aandeelhouder van Adveniat.

Identiteit
Het kernteam van Adveniat bestaat uit drs. Peter Dullaert, directeur, drs. Marjet de Jong, uitgever en Jeanine van Poppel, officemanager. Zij worden ondersteund door de Raad van Commissarissen, om het bijbelse geloofsverhaal op katholieke wijze door te vertellen. ‘Veel van wat bij de KBS is ontwikkeld op het gebied van Bijbeleducatie, spiritualiteit, geloofscommunicatie en kind en geloof, is meegekomen met Adveniat’, legt Peter Dullaert uit. ‘Adveniat hoopt veel mensen te inspireren vanuit de bronnen Bijbel, traditie en geleefd geloof. Ze wil zich nuttig maken voor de katholieke achterban, of het nu parochies zijn, het onderwijs of andere instellingen die werk willen maken van hun identiteit.’

Uitstraling
‘Adveniat geloofseducatie legt zich toe op het publiceren van educatief materiaal, zoals boeken, werkschriften, magazines en crossmediale uitgaven voor parochie- en schoolcatechese en op het ontsluiten van de spirituele bronnen voor een groter publiek’, vertelt uitgever Marjet de Jong. ‘De website is het slotstuk van een langdurige samenwerking tussen CNV Onderwijs en Adveniat (voorheen KBS). Het eerste onderdeel van het project, het boek ‘Maar wie is God?’, verscheen eind vorig jaar. Deze uitgave werd kort daarop gevolgd door een tweede boek: ‘Mijn school is katholiek!’ Dit boek werd ook vormgegeven door De Weijer Design. Het boek en site hebben dezelfde uitstraling.

Klankbordgroep
Peter Dullaert trad op verzoek van het CNV ook op als projectleider van het bovengenoemde project dat ‘Vensters op katholiek geloven’ heet en waarvan de site een onderdeel is. ’Er hebben zeker vijftig personen aan de realisatie meegewerkt: leden van CNV Onderwijs en niet-leden, jong en oud, leraren, theologie- en priesterstudenten en gepensioneerden. Wij hebben een klankbordgroep geformeerd en alle stappen met elkaar doorgesproken. Ook onze redacteuren Jan van Oers en Thijs Caspers hebben daarin een flinke rol gespeeld. Op de website leggen wij theologische onderwerpen en allerlei verschillende aspecten van het katholieke geloof uit in gewone mensentaal. De onderwerpen zijn ondergebracht in zeven verschillende categorieĆ«n.

Fraai vormgegeven met prachtige iconen die hier speciaal voor zijn ontworpen. De website wordt uiteindelijk uitgebreid tot vijftig vensters, waarbij in elk venster een ander onderwerp wordt beschreven. Inmiddels zijn er vijfentwintig geplaatst. Reacties van het publiek horen wij graag. Uiteraard willen wij weten hoe zij onze site waarderen; het wordt ook een interactieve site en goede aanvullingen zijn altijd welkom.’

Eigentijds
Als uitgever van Adveniat kijkt Marjet de Jong met voldoening terug op het project. ‘Wij zijn blij dat wij zijn ondersteund door het team van De Weijer Design. Doordat het zo’n groot project is, is continuïteit heel belangrijk. Daarnaast hebben de mensen van DWD veel gevoel voor het levensbeschouwelijke. Zij weten een bepaalde sfeer neer te zetten, die verrassend is voor onze doelgroep. Sinds onze eerste samenwerking, de geloofskoffertjes bij het project ‘Geloven Thuis’ in 2004, hebben zij elke keer weer gezorgd voor beeldbepalend en eigentijds geloofsmateriaal. Zij zijn onderscheidend en vernieuwend.’ adveniat_team
V.l.n.r. Marjet de Jong, uitgever van Adveniat Geloofseducatie, Jeanine van Poppel officemanager, Jan de Weijer, directeur van ontwerpbureau De Weijer Design en Peter Dullaert, directeur Adveniat zijn blij met de succesvolle samenwerking.

Jan de Weijer, directeur van De Weijer Design is blij met de lovende woorden. ’Het is altijd prettig samenwerken met Adveniat. Mede door hun vakmatige en professionele opstelling scherpen wij elkaar en dagen zij ons uit het beste naar boven halen. Samen zijn wij daarin geslaagd.’ Meer weten ? www.venstersopkatholiekgeloven.nl en www.geloventhuis.nl

Teuntje van Delft