De Weijer Communicatie – blijft zich verdiepen

De snelle ontwikkelingen zorgen ervoor dat De Weijer Communicatie zich, ook buiten de gebaande paden, blijft verdiepen. Wij denken continu na over optimalisering van onze service en actuele ontwikkelingen in het communicatievak.
Lees hier onze tips en meningen.

Twee jaarverslagen van woningcorporatie Stek en de
Noordwijkse Woningstichting

1 augustus 2011
Onderwerp: nieuws
door Teuntje van Delft

De Weijer Design en De Weijer Communicatie hebben onlangs de Jaarverslagen 2010 van de woningcorporatie Stek in Lisse, Hillegom en Voorhout en de Noordwijkse Woningstichting in Noordwijk met succes afgerond.

Met de inzet van directie en medewerkers van beide organisaties mochten wij realiseren hoe zij zich met het ‘Jaarthema’ wilden presenteren en communiceren naar hun stakeholders en relaties.

Stek koos voor de vorm van een nieuwsblad, een krant op tabloidformaat. Met als titel STEK-NEXT biedt de organisatie, door middel van een 24 pagina’s tekst en beeld vorm gegeven krant, op een duidelijke manier inzicht in haar totale organisatie.

Elk onderwerp waar Stek voor staat wordt belicht. Het belang van het ‘Klant-eerst’ – principe dat de corporatie hanteert, wonen, woonvormen, leefomgeving, projecten, organisatie, financiën en bestuur.


De Noordwijkse Woningstichting koos voor een 20 pagina’s vrolijk vormgegeven brochure. Door middel van beeld en tekst geeft de organisatie aan volop in beweging te zijn. Met tekst en beelden die perfect overeenkomen met wat de Woningstichting wil, worden nieuwe projecten, het bouwen voor diverse doelgroepen, werken aan horizontale doorstroming, wonen, leefbaarheid, organisatie, projecten en financiën, belicht.

De Weijer Design en Communicatie zijn er trots op dat wij hieraan mochten bijdragen.

Teuntje van Delft